Obec Dubové pri Turčianskych Tepliciach

     

Dňa 11. januára 2016, bola naša obec ocenená Národným informačným strediskom SR, ako dobre hospodáriaca obec. Dokladom toho je nasledovné hodnotenie a certifikát. Súčasťou ocenenia je aj pečať, ktorú môžeme s hrdosťou používať pri propagácii obce, ako znak dobrého hospodárenia.

Menu

INFORMÁCIE

 

História obce

Obecný úrad

 - Úradné hodiny

 - Obecné zastupiteľstvo

 - Legislatíva

 

Kultúra

  - Divadelný súbor

  - Dychová hudba

  - Moderná kapela

  - Folklórny súbor

  - Spevácka skupina

 

Šport

 

Školstvo

  - Materská škola

  - Základná škola

 

Iné organizácie

 - SČK

 - Hasičský zbor

 - Poľovnícke združenie

 - Urbárske spoločenstvo

 

Foto Galéria

 - rok 2005

 - rok 2006

 - rok 2007

 

Kontakt

 

ODOVZDÁVANIE HASIČSKÉHO AUTA - 20.2.2016

 

Aj dubovskí hasiči sa dočkali

Dobrovoľní hasiči majú nezastupiteľnú úlohu v živote obce. Okrem zásahov pri väčších, či menších požiaroch, sú nápomocní obyvateľom pri povodniach a prívalových dažďoch. Zásahová technika v obci má však už na svojom konte množstvo rokov. Preto sme sa potešili, keď nám bolo oznámené, že naša obec v rámci programu postupného skvalitňovania a modernizácie hasičskej techniky dostane repasovanú TATRU T 148. V sobotu 20.2.2016 o 15,00 hod. prišiel priamo na aute podpredseda vlády SR a minister vnútra Róbert Kaliňák a predseda žilinského VÚC Juraj Blanár. Po privítaní a krátkom príhovore starostu obce Ing. Ľubomíra Lettricha sa slova ujal minister vnútra, ktorý vyzdvihol prácu dobrovoľných hasičov a pochválil mladých , že netrávia čas len pri počítači, ale ho venujú aj pre prácu v DHZ Dubové. Po podaní hlásenia veliteľom DHZ Jánom Verešom mu minister vnútra spolu s predsedom VÚC, prezidentom HaZZ gen. Alexandrom Nejedlým a krajským riaditeľom KR HaZZ plk. Jaroslam Kapusniakom odovzdal kľúče od novej tatrovky. Spolu so starostom obce následne minister vnútra pokrstil auto šampanským. Slávnostnú chvíľu spestrilo vystúpenie folklórnej skupiny Prameň. Na stretnutí sa zúčastnili v hojnom počte aj obyvatelia obce, ktorí po slávnostnom odovzdaní mali priestor na neformálny rozhovor a fotografovanie sa s ministrom vnútra R. Kaliňákom a predsedom VÚC J. Blanárom. Nová technika je pre obec a DHZ Dubové určite veľkým prínosom. Zvýši akcieschopnosť dobrovoľných hasičov a bude im slúžiť na vykonávanie zásahov, ktoré súvisia s činnosťou DHZ. Aj keď novému prírastku v požiarnej zbrojnici sa tešíme, dúfame, že ozajstných zásahov bude čo najmenej.
 

Ing. Ľ. Lettrich – starosta obce
 

 

 

 

Počasie:

  Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

Doprava:

   Vyhľadanie spoja

www.ZSR.sk

www.SAD.sk

Komunikácia

  Vyhľadanie čísla

Hľadanie PSČ:

 

 Vyhľadanie PSČ