Obec Dubové pri Turčianskych Tepliciach

     

 

   

Menu

 

História obce

Obecný úrad

 - Úradné hodiny

 - Obecné zastupiteľstvo

 - Legislatíva

 - Rozpočet

 

Kultúra

  - Divadelný súbor

  - Dychová hudba

  - Moderná kapela

  - Folklórny súbor

  - Spevácka skupina

 

Šport

 

Školstvo

  - Materská škola

  - Základná škola

 

Iné organizácie

 - SČK

 - Hasičský zbor

 - Poľovnícke združenie

 - Urbárske spoločenstvo

 

Foto Galéria

 - rok 2005

 - rok 2006

 - rok 2007

 

Kontakt

 

 

SĽUB STAROSTU OBCE A POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 15.12.2014

 

Dňa 15.12.2014  sľub novozvoleného  starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva sa zapísalo do kroniky obce Dubové. Po sľube starostu a poslancov sa na prvom zasadnutí OZ poďakovalo odstupujúcim poslancom za svoju doterajšiu činnosť a novonastupujúcim poslancom poprial starosta obce Ing. Ľubomír Lettrich veľa úspechov.

 

Poslanci obecného zastupiteľstva a ich obvody :

 

Zástupkyňa starostu obce: Martina Kolenčíková

Poslanecký obvod č: 1
Lýdia Kmeťová 1 - 29, 248 - 269


Poslanecký obvod č: 2
Ing. Milan Lettrich 30 - 80


Poslanecký obvod č: 3
Viera Ursínyová 81 - 130


Poslanecký obvod č: 4
Radovan Daniš 131 - 167


Poslanecký obvod č: 5
Ľuboš Kučera 168 - 196 + Požehy + chaty


Poslanecký obvod č: 6
Darina Solařová 197 - 247


Termíny zasadnutí OZ v roku 2018:
26.2., 30.4., 11.5., 20.8. a  29.10

 

____________________________________________________________

 

 

Zámer odpredania pozemku:

 

V zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov Obec Dubové zverejňuje svoj zámer

 

__________________________________________

 

ZÁPISNICE ZO ZASADNUTIA OZ v roku 2018:

 

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 30.4.2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 26.2.2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 2.2.2018

 

 

 

ZÁPISNICE ZO ZASADNUTIA OZ v roku 2017:

 

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 16.12.2017

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 22.11.2017

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 21.8.2017

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 9.6.2017

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 24.4.2017

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 9.3.2017

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 27.2.2017

 

ZÁPISNICE ZO ZASADNUTIA OZ v roku 2016:

 

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 16.12.2016

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 28.11.2016

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 3.10.2016

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 20.9.2016

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 22.8.2016

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 13.6.2016

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 11.5.2016

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 18.4.2016

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 8.3.2016 - mimoriadne

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 22.2.2016

 

ZÁPISNICE ZO ZASADNUTIA OZ v roku 2015:

 

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 11.12.2015

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 23.11.2015

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 22.9.2015 - mimoriadne

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 31.8.2015 - mimoriadne

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 24.8.2015

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 22.6.2015

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 25.5.2015

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 13.4.2015

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 23.2.2015

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 19.1.2015

 

 

ZÁPISNICE ZO ZASADNUTIA OZ v roku 2014:

 

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 15.12.2014

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 7.11.2014

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 23.10.2014

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 28.8.2014

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 1.8.2014

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 23.6.2014

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 6.6.2014

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 25.4.2014

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 21.2.2014

 

 

 

ZÁPISNICE ZO ZASADNUTIA OZ v roku 2013:

 

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 13.12.2013

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 22.11.2013

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 30.8.2013

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 2.8.2013

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 7.6.2013

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 24.5.2013

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 26.4.2013

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 22.2.2013

 

 

ZÁPISNICE ZO ZASADNUTIA OZ v roku 2012:

 

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 14.12.2012

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 23.11.2012

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 14.9.2012

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 20.7.2012

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 7.6.2012

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 19.4.2012

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 24.2.2012

 

 

 

ZÁPISNICE ZO ZASADNUTIA OZ v roku 2011:

 

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 9.12.2011

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 18.11.2011

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 19.8.2011

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 10.6.2011

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 27.5.2011

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 29.4.2011

Zápisnica zo zasadnutie OZ zo dňa 17.2.2011

 

 

____________________________________________________________

 

UZNESENIE ZO ZASADNUTIA OZ: 

 

rok 2010:

Uznesenie č.8/2010 zo dňa 3.12.2010

Uznesenie č.7/2010 zo dňa 18.11.2010

Uznesenie č.6/2010 zo dňa 8.10.2010

Uznesenie č.5/2010 zo dňa 27.8.2010

Uznesenie č.4/2010 zo dňa 20.8.2010

Uznesenie č.3/2010 zo dňa 17.6.2010

Uznesenie č.2/2010 zo dňa 31.3.2010

Uznesenie č.1/2010 zo dňa 11.2.2010

 

rok 2009:

Uznesenie č.9/2009 zo dňa 11.12.2009

Uznesenie č.8/2009 zo dňa 26.11.2009

Uznesenie č.7/2009 zo dňa 9.10.2009

Uznesenie č.6/2009 zo dňa 28.8.2009

Uznesenie č.5/2009 zo dňa 17.7.2009

Uznesenie č.4/2009 zo dňa 4.6.2009

Uznesenie č.3/2009 zo dňa 24.4.2009

Uznesenie č.2/2009 zo dňa 9.4.2009

Uznesenie č.1/2009 zo dňa 12.2.2009

 

rok 2008:

Uznesenie č.6/2008 zo dňa 27.8.2008

Uznesenie č.5/2008 zo dňa 18.7.2008

Uznesenie č.4/2008 zo dňa 6.6.2008

Uznesenie č.3/2008 zo dňa 30.4.2008

Uznesenie č.2/2008 zo dňa 20.3.2008

Uznesenie č.1/2008 zo dňa 8.2.2008

 

rok 2007:

Uznesenie č.14/2007 z dňa 11.12.2007

Uznesenie č.13/2007 zo dňa 16.11.2007

Uznesenie č.12/2007 zo dňa 20.9.2007

Uznesenie č.11/2007 zo dňa 20.9.2007

Uznesenie č.10/2007 zo dňa 13.8.2007

Uznesenie č.9/2007 zo dňa 12.7.2007

Uznesenie č.8/2007 zo dňa 4.6.2007

Uznesenie č.7/2007 zo dňa 30.4.2007

Uznesenie č.6/2007 zo dňa 20.4.2007

Uznesenie č.5/2007 zo dňa 20.4.2007

Uznesenie č.4/2007 zo dňa 16.3.2007

Uznesenie č.3/2007 zo dňa 12.2. a 23.2.2007

Uznesenie č.2/2007 zo dňa 1.2.2007

Uznesenie č.1/2007 zo dňa 29.12.2006

  

Počasie:

  Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

Doprava:

   Vyhľadanie spoja

www.ZSR.sk

www.SAD.sk

Komunikácia

  Vyhľadanie čísla

Hľadanie PSČ:

 

   Vyhľadanie PSČ