Obec Dubové pri Turčianskych Tepliciach

     

 

   

Menu

 

 

História obce

Obecný úrad

 - Úradné hodiny

 - Obecné zastupiteľstvo

 - Legislatíva

 

Kultúra

  - Divadelný súbor

  - Dychová hudba

  - Moderná kapela

  - Folklórny súbor

  - Spevácka skupina

 

Šport

 

Školstvo

  - Materská škola

  - Základná škola

 

Iné organizácie

 - SČK

 - Hasičský zbor

 - Poľovnícke združenie

 

Foto Galéria

 - rok 2005

 - rok 2006

 - rok 2007

 

Kontakt

 

Detské ihrisko s oddychovou zónou pre všetky vekové kategórie - „Park pod dubmi“ 

 

Dňa 29.10.2011 sa na OÚ uskutočnilo stretnutie občanov Dubového za účelom vybudovania detského ihriska s oddychovou zónou pre všetky vekové kategórie pod názvom " Park pod dubmi". Iniciatíva  na vybudovanie prišla od mamičiek na materskej a rodičovskej dovolenke z obce a riadenie projektu zabezpečia manželia Apfelovci. Pripravené sú tri návrhy – 1 komunitný a 2 od architektky. Občania sa môžu vyjadrovať k návrhom do  16.1.2012, kedy sa rozhodne o tom či projekt bude podporený v grantovom programe. Pripomienky a podnety k návrhom projektu "Parku pod dubmi" prosím zasielajte na adresu e.apfel@lesybb.sk v kópii aj na adresu bodova@sopsr.sk .

 

Súčasný stav:

 

Návrh č. 1 komunitý (klikni na obrázok pre zväčšenie)

 

 

Návrh č. 2 architekt (klikni na obrázok pre zväčšenie)

 

 

Návrh č. 3 architekt (klikni na obrázok pre zväčšenie)

 

Fotografie z dokončenia Parku pod dubmi (nové)

 

Fotografie z výstavby Parku pod dubmi

 

Dokumenty:

 

2.kolo:

1. Žiadosť o udelenie grantu ZELENÉ OÁZY 2012 - žiadosť

2. Výsledný návrh bez inžinierskych sieti

3. Rozpočet projektu

4. Textová časť projektu:„Park pod dubmi“

5. Zápis z pracovného stretnutia zo dňa 29.3.2012

 

1.kolo:

1. 6. ročník otvoreného grantového programu - Zelené oázy 2012 - Informácie o grantovom programe

2. Zápis z pracovného stretnutia zo dňa 29.10.2011

3. Zápis z pracovného stretnutia zo dňa 20.11.2011

4. Zápis z pracovného stretnutia zo dňa 23.1.2012

5. Fotky pre žiadosť

6. Súčasný stav - cirkevnej záhrady

7. Návrh č.1 ktorý zišiel zo sedenia - komunitný

8. Návrh č. 2 architekt

9. Návrh č. 3 architekt

10. Rozpočet

11. Opis návrhov - Parku pod Dubmi

12. Predbežná žiadosť o udelenie grantu

13. Postupujúce projekty do II. kola

 

 

 

 

Počasie:

  Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

Doprava:

   Vyhľadanie spoja

www.ZSR.sk

www.SAD.sk

Komunikácia

  Vyhľadanie čísla

Hľadanie PSČ:

 

   Vyhľadanie PSČ