Obec Dubové pri Turčianskych Tepliciach

     

 

   

Menu

MATERSKÁ ŠKOLA

 

História obce

Obecný úrad

 - Úradné hodiny

 - Obecné zastupiteľstvo

 - Legislatíva

 

Kultúra

  - Divadelný súbor

  - Dychová hudba

  - Moderná kapela

  - Folklórny súbor

  - Spevácka skupina

 

Šport

 

Školstvo

  - Materská škola

  - Základná škola

 

Iné organizácie

 - SČK

 - Hasičský zbor

 - Poľovnícke združenie

 - Urbárske spoločenstvo

 

Foto Galéria

 - rok 2005

 - rok 2006

 - rok 2007

 

Kontakt

 

MŠ v Dubovom začala písať svoju históriu v máji 1953. Predchádzala jej však opatrovňa zriadená v cirkevnom dome. MS ako taká bola zriadená v súkromnom dome u Považanov, kde bola pre deti vyčlenená jedna izba, chodbička slúžiaca ako šatňa, do ktorej sa priam z cesty vystupovalo po dosť strmých schodoch..
1.septembra 1967 sa MŠ presťahovala do priestorov v novom kultúrnom dome, kde už bol vodovod s teplou vodou, splachovacie WC, ústredné kúrenie, ale priestory MŠ boli vykurované aj pecami na pevné palivo .
6.3. 1972 - zriadená celodenná prevádzka so školským stravovaním, spálňou na odpoludňajší odpočinok.
Kapacitne MŠ nepostačovala, a ak chceli rodičia umiestniť dieťa v MŠ museli odpracovať aspoň 30 brigádnických hodín v obci - výstavba v akcii „Z".
1.septembra 1984 - slávnostne odovzdaná do užívania nová dvojtriedna budova MŠ, ktorá bola vybudovaná svojpomocne v Akcii „Z" . V období po nežnej revolúcií sa značne znížila populácia a tak v rámci realizačných opatrení vtedajšej Školskej správy v Martine v snahe udržať v obci MŠ aj ZŠ s 1-4.roč. bola prebudovaná a od 1. septembra 1994 slúži aj pre ZŠ dodnes. Je menšia čo do počtu detí, ale nie svojim významom. Dňa 1. marca 1996 obdržala certifikát o prijatí do národnej siete škôl podporujúcich zdravie v SR na základe predloženého projektu v rokoch 1990 až 1992 bola cvičnou MŠ pre prax študentiek PaSA v Turč.Tepliciach.
 
Aktívne sa deti aj pracovníčky MŠ zúčastňujeme kultúrneho života v obci. Úspešne sa zapájame do okresných prehliadok v tvorivosti deti LEGO DACTA, v speve ľudových piesní Turčiansky sláviček, Okresne športové olympiády detí MŠ - pekná zbierka medailí tak v súťažných disciplínach jednotlivcov, ako aj družstiev - štafety.
Máme za sebou prekrásnu rozprávkovú noc v MS a 6 ročníkov Školy v prírode - 3-dňové pobyty na chate PD vo Zveríne , krásne Fašiangové karnevaly, mikulášske parády, besiedky s bohatou účasťou rodičov, či blízkych príbuzných
V r. 2001 - prekrytie strechy
V r. 2002 - vybudovanie vlastnej plynovej kotolne         
Počas 50-ročnej existencie materskej školy tu pôsobilo veľa dobrých, ba vynikajúcich učiteliek, srdcom oddaných deťom.
Vďaku vzdávame prvej opatrovateľke detí Anne HuIIovej /in memoriam/, prvej priekopníčke predškolskej výchovy v Dubovom, pani Anne Hrivnákovej /Špirkovej/, Magde Daubnerovej /Schwarzovej/, dlhoročnej riaditeľke, ktorá stála pri zrode celodennej MŠ so stravovaním, Anne Endreslovej, ktorej pečať zmyslu pre estetiku nesie nová budova MŠ.

                                                                                Anna Lettrichová

 

Publikačná brožúrka vydaná k príležitosti 50. výročia založenia Materskej škôlky v Dubovom s výstižným názvom NAŠA ŠKÔLKA.

 

Počasie:

  Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

Doprava:

   Vyhľadanie spoja

www.ZSR.sk

www.SAD.sk

Komunikácia

  Vyhľadanie čísla

Hľadanie PSČ:

 

   Vyhľadanie PSČ