Obec Dubové pri Turčianskych Tepliciach

     

 

   

Menu

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

 

História obce

Obecný úrad

 - Úradné hodiny

 - Obecné zastupiteľstvo

 - Legislatíva

 

Kultúra

  - Divadelný súbor

  - Dychová hudba

  - Moderná kapela

  - Folklórny súbor

  - Spevácka skupina

 

Šport

 

Školstvo

  - Materská škola

  - Základná škola

 

Iné organizácie

 - SČK

 - Hasičský zbor

 - Poľovnícke združenie

 - Urbárske spoločenstvo

 

Foto Galéria

 - rok 2005

 - rok 2006

 - rok 2007

 

Kontakt

 

  V mnohých väčších základných školách stupňa I-IV už majú žiaci k dispozícii počítače. Základná škola v Dubovom nepatrí medzi veľké školy, no napriek nízkemu počtu žiakov za nimi nezaostáva. Vďaka projektu „Infovek“ a projektu „Počítače pre školy" sa dubovskí žiaci od 1. marca 2005 môžu vzdelávať v novovytvorenej učebni. K dispozícii majú päť počítačov, šiesty je určený pre vyučujúceho. Projekt však v sebe nezahŕňal len darovanie samotných počítačov, ale aj rôznych programov určených špeciálne pre deti. Hoci to mnohokrát vyzerá, že deti sa hrajú rôzne počítačové hry, zároveň sa pri nich veľa učia. Učebňu navštevujú nielen počas vyučovania, ale aj počas voľných hodín a v školskom klube.

Počítače chcú však využiť aj inak. Doteraz žiaci vydávali svoj vlastný časopis „Dubovský klubáčik" písaný a maľovaný ručne, ktorý vychádza štvrťročne už tretí rok. Od budúceho školského roka však chcú využiť počí­tače na to, aby ho vydávali v tlačenej podobe.

Deti sa okrem spomínaných aktivít venujú aj cudzím jazykom. Už štvrtý rok navštevujú krúžok anglického. jazyka, ktorý vedie pani učiteľka Janka Lettrichová. Šestnásť žiakov je ochotných prísť na nultú hodinu a skoro ráno prebúdzať svoje zmysly cudzími slovami. Deti sa však zapájajú aj do iných aktivít. „Žiaci tiež pracujú v krúžkoch - zdravotníckom, tvorivej dielne, anglického jazyka. Tento školský rok prvý raz v našej škole ZUŠ Mošovce odúča-la výtvarný, hudobný, spevácky odbor a ZUŠ Turčianske Teplice tanečný odbor. Okrem miestnych aktivít sa žiaci pod vedením pedagogických pracovníčok školy zapájajú aj do okresných, regionálnych a celoslo­venských aktivít ako sú: Deň nevi­diacich, Týždeň boja proti pasívnemu fajčeniu, Moja vianočná pohľadnica, Týždeň boja proti drogám, Správny chlapec, správne dievča, Deň Zeme, okresné kolo Pytagoriády, regionálna súťaž HMZ I. stupňa v Martine, detská výtvarná súťaž TV JOJ Moja obľúbená rozprávková postavička, výtvarná súťaž Hasiči očami detí," vysvetlila Anna Daubnerová.

Dubovskí žiaci skutočne nezaháľajú. V širokej ponuke možností (od počítačov cez cudzí jazyk až po športové aktivity) skutočne neostáva čas na nudu.

Počasie:

  Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

Doprava:

   Vyhľadanie spoja

www.ZSR.sk

www.SAD.sk

Komunikácia

  Vyhľadanie čísla

Hľadanie PSČ:

 

   Vyhľadanie PSČ