Obec Dubové pri Turčianskych Tepliciach

     

Dňa 11. januára 2016, bola naša obec ocenená Národným informačným strediskom SR, ako dobre hospodáriaca obec. Dokladom toho je nasledovné hodnotenie a certifikát. Súčasťou ocenenia je aj pečať, ktorú môžeme s hrdosťou používať pri propagácii obce, ako znak dobrého hospodárenia.

Menu

INFORMÁCIE

 

História obce

Obecný úrad

 - Úradné hodiny

 - Obecné zastupiteľstvo

 - Legislatíva

 - Rozpočet

 

Kultúra

  - Divadelný súbor

  - Dychová hudba

  - Moderná kapela

  - Folklórny súbor

  - Spevácka skupina

 

Šport

 

Školstvo

  - Materská škola

  - Základná škola

 

Iné organizácie

 - SČK

 - Hasičský zbor

 - Poľovnícke združenie

 - Urbárske spoločenstvo

 

Foto Galéria

 - rok 2005

 - rok 2006

 - rok 2007

 

Kontakt

 

Obec Dubové v zmysle harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

 

oudubove@gaya.sk

 

Prilohy:

 

- ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV - pre voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja

 

- ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov
 

- Voľby do orgánov samosprávnych krajov Informácie pre voliča

 

- ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJRADYSLOVENSKEJREPUBLIKY
z 23.júna2017 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov Zz 166/2017

 

 

Počasie:

  Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

Doprava:

   Vyhľadanie spoja

www.ZSR.sk

www.SAD.sk

Komunikácia

  Vyhľadanie čísla

Hľadanie PSČ:

 

   Vyhľadanie PSČ