Obec Dubové pri Turčianskych Tepliciach

     

 

   

Menu

HISTÓRIA:

 

História obce

Obecný úrad

 - Úradné hodiny

 - Obecné zastupiteľstvo

 - Legislatíva

 

Kultúra

  - Divadelný súbor

  - Dychová hudba

  - Moderná kapela

  - Folklórny súbor

  - Spevácka skupina

 

Šport

 

Školstvo

  - Materská škola

  - Základná škola

 

Iné organizácie

 - SČK

 - Hasičský zbor

 - Poľovnícke združenie

 - Urbárske spoločenstvo

 

Foto Galéria

 - rok 2005

 - rok 2006

 - rok 2007

 

Kontakt

 

Pod severovýchodnými svahmi pohoria Žiar, na ľavom brehu rieky Turiec a 5 km na západ od Turčianskych Teplíc leží obec Dubové. Približne polovica jej územia je odlesnená. Druhá časť chotára je charakteristická bohatými lesmi.

 

Prvá písomná zmienka je datovaná do roku 1262, keď sa spomína pod názvom Doboa, ktorý pochádza od okolitých dubových lesov. Prechádzala tadiaľto aj vedľajšia cesta z Ponitria, preto sa isté obdobie vyberalo v obci polovičné mýto. Obec sa počítala vždy ako portálska, kde žili len poddaní a želiari, pretože svoje podiely tu mali viaceré zemianske rody, ale ani jeden z ich príslušníkov sa v Dubovom natrvalo neusadil. V roku 1715 mala 33 domácnosti, v roku 1828 bolo 96 domov a žilo 498 obyvateľov. Podmienky na život boli veľmi ťažké, dedina bola dlhé roky odrezaná od sveta. Svedčia o tom aj niektoré zachované porekadlá, ako napr. „z Dubového nič dobrého, ani chleba ovseného“. Obci sa nevyhli ani prírodné katastrofy – požiare a povodne. Najhoršia povodeň bola v roku 1984. V roku 1923 vypukol v obci požiar, pri ktorom zhorelo 86 domov.

 

V minulosti bola obec známa chovom dobytka, ťažbou dreva, stolárskym cechom, hrnčiarstvom a olejkárstvom. Medzi rokmi 1916 – 1922 fungovala úzkorozchodná železničná trať Diviaky - Dubové. Železničná trať viedla z drevoskladu na železničnú stanicu Diviaky cez obce Dubové, Budiš do údolia Veľká Jasenica a merala asi 12 km. Od roku 1793 tu fungoval pivovar. V hornej časti obce sa nachádza zvonica z roku 1873.

Obyvatelia obce podporovali SNP a obec bola vyznamenaná Pamätnou medailou SNP.
    V súčasnosti je Dubové zamerané na poľnohospodársku výrobu, sídli tu Poľnohospodárske družstvo „Turiec“ Dubové.
 Celkový vzhľad obce dotvárajú staré
murované domy s vysoko položeným vchodom na bočnej strane, stavebne prispôsobené mierne členitému terénu.

Obec v súčasnosti často navštevujú obyvatelia a kúpeľní hostia z Turčianskych Teplíc, pretože z neďalekých kúpeľov sem cez Diviacky háj vedie lesný chodník. V letných a jesenných mesiacoch, je táto oblasť známa výskytom veľkého množstva húb. Na tektonickom zlome, ktorý prechádza chotárom obce, sa medzi cestou a riekou Turiec nachádza minerálny prameň uhličitej kyselky. Dubové je známe rybníkmi vybudovanými v osemdesiatych rokoch 20. storočia, z ktorých sa ryby vyvážajú najmä do zahraničia. V obci má deväťdesiatročnú tradíciu ochotnícke divadlo, populárne sú aj dychová hudba Dubovčianka, folklórny súbor PRAMEŇ, spevácka skupina žien RADOSŤ a hudobná skupina ŠTVRTÁ TRETINA . Medzi významných rodákov patrí filmový režisér Andrej Lettrich ( 1922-1995) a literárny kritik Michal Považan ( 1913-1952).

 

Perlička

Vznik obce opisuje miestna legenda, podľa ktorej sem do neobývaných dubových lesov prišiel kedysi dávno, nevedno odkiaľ, horár prezývaný Komár. Na brehu potoka Besná voda si postavil kolibu a na znak toho, že v tomto kraji našiel zaľúbenie a nový domov, zasadil lipu. Celú túto udalosť údajne dodnes pripomína stará lipa rastúca v dvore jedného z domov. Vek stromu je však o mnoho storočí mladší ako prvá písomná zmienka.

  

Počasie:

  Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

Doprava:

   Vyhľadanie spoja

www.ZSR.sk

www.SAD.sk

Komunikácia

  Vyhľadanie čísla

Hľadanie PSČ:

 

   Vyhľadanie PSČ